Vizyon ve Misyon

Vizyon

Mikroelektronik alanında tüm paydaşları bir ekosistem içinde buluşturarak, ülkemizin ihtiyacı olan kritik tümdevre teknolojilerinin geliştirilmesini sağlayacak eğitim, tasarım, geliştirme, test ve üretim altyapısını, araştırma ve yenilikçilik kültürü ile harmanlayarak sürdürülebilir ekonomiye kazandırmaktır.

Misyon

Doğu Marmara Bölgesinden başlayarak ülkemizde mikroelektronikle ilişkili tüm paydaşların ihtiyaçlarını en iyi şekilde anlayarak, bu ihtiyaçlara ve olası fırsatlara odaklanan uluslararası camiada faaliyet gösteren muadilleri ile etkileşime açık bir laboratuvar kurulacaktır. Böylece ekosistemdeki tüm paydaşların yararlanacağı eğitim, tasarım, geliştirme, test, üretim ve farkındalık hizmetleri sunulacak ve Ülkemizin mikroelektronik konusunda teknolojik bağımsızlığa kavuşması sağlanacaktır.