Tasarım Ortamı Desteği

Proje kapsamında, yararlanıcı kişi ve kurumlara tasarım ortamı sağalayacak merkezi bir laboratuvar kurulacak ve işletilecektir. Merkezi laboratuvarda aşağıdaki tasarım araçlarının lisansı ortak kütüphanelerle sağlanacaktır.

Ortak kütüphaneler

YazılımFirma
Verilog HDL/Sim.&Sen.Cadence
VHDL/Sim.&Sen.Synopsis
Yerleştirme & Hareket Et.Avant
SerimMentor
AnalogCadence

Desteklerle ilgili başvuru süreci yakında bu siteden duyurulacaktır. Desteklenecek başvuruların seçiminde Bilimsel Yönetim Kurulu’nun değerlendirmeleri yol gösterici olacaktır.