BEYOND5 (SOI Teknolojileri) ECSEL Projesi

Algılama, Haberleşme, 5G Ve Ötesi İçin Yeni RF Alanlarını Mümkün Kılan RFSOI Tabanlı Avrupa Tedarik Zinciri Oluşturma (BEYOND5, Building the fully European supplY chain on RFSOI, enabling New RF Domains for sensing, Communication, 5G and beyond)

BEYOND5'in ana hedefi, Radyo Frekansı SOI teknolojisi üzerine bir Avrupa tedarik zinciri oluşturmak ve algılama, iletişim, 5G radyo ve ötesi için yeni RF kulanım alanları oluşturmaktır. BEYOND5, Avrupa'da son derece yenilikçi bileşenler üretmeyi (iki Avrupa ülkesinde üç pilot hat kullanılarak), katma değeri altı farklı alanda kullanıcı düzeyinde göstermek için değer zincirini oluşturmayı ve Avrupa'daki tasarım ekosistemini güçlendirmeyi amaçlayan bir teknoloji projesidir.

BEYOND5'te asıl amaç, üç ana SOI silikon teknolojisini (ST-RFSOI65, ST-FDSOI28, GF-FDSOI22) geliştirmek ve bu teknolojilerinin seçkin alanlarda kullanılabileceğini göstermektir. SOI teknolojilerinin faydalarını göstermek amacıyla operasyonel radyo sistemlerine yakın gerçek uygulama modelleri içeren altı farklı gösterim hedeflenmiştir. Bu 6 gösterim dört ana uygulama alanı etrafında yapılandırılmıştır: IoT, V2X, 5G ve Sensörler.

TÜBİTAK BİLGEM, ADC, PLL, karıştırıcı, LNA, filtreler, dijital predistortion ve kaynak modülatörü dâhil olmak üzere alıcı yolu alt bloklarını belirleyecek ve tasarlayacaktır. Alt bloklar 65 nm RF-SOI ile ürettirilecek ve doğrulanacaktır.