Bilimsel Yönetim Kurulu

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin başdöndürücü bir hızla geliştiği günümüzde, mikroelektrıonik alanında da devrim niteliğinde değişiklikler olmaktadır. Artık elektronik ürünler sadece küçülmekle kalmamakta aynı zamanda esnekleşmekte, bükülebilmekte, organikleşmekte ve transparanlaşmaktadır. Bu büyük değişimi gözlemlemek için mikroelektronik alanındaki gelişmelerin analiz edilmesi, stratejilerin incelenmesi, yol haritalarının gözden geçirilmesi ve deneyimlerden dersler çıkarılması şarttır. Bu amaçla TÜTEL Projesi kapsamında bir Bilimsel Yönetim Kurulu’nun (BYK) oluşturulması hedeflenmiştir. BYK’nin temel görevleri şunlar olacaktır:

  1. Mikroelektronik ve ilgili teknoloji alanlarında öne çıkan gelişmeleri aktarmak
  2. İlgili stratejileri ve özellikle gelişmiş ülkelerdeki mevcut durumları paylaşmak
  3. TÜTEL aksiyon planını ve faaliyetleri gözden geçirmek, önerilerde bulunmak
  4. Gelecek çalışmalar için yol göstermek