Amaç ve Kapsam

Amaçlar

 • Üniversite ve firmalara tümdevre tasarım desteği için ülke çapında bir organizasyon oluşturmak
 • Tümdevre eğitimi, tasarımı, prototip üretimi ve testi için merkez laboratuvarı kurup işletmek
 • Tümdevre tasarımında kullanılan CAD araçları için gerekli yazılım ve lisansları sağlamak
 • Tümdevre tasarım eğitim programları düzenlemek
 • Tümdevre tasarımı için ulusal ve uluslararası işbirlikleri sağlamak
 • Belirli ölçekte ve büyüklükte tümdevre üretim desteği vermek

Kapsam Temel Fonksiyonlar:

 • Tümdevre eğitim merkezi olarak çalışmak
 • CAD araçları sağlayarak tümdevre tasarım merkezi olarak çalışmak
 • Gerekli laboratuvar altyapısını sağlayarak tümdevre test merkezi olarak çalışmak
 • Prototip tümdevre üretim desteği sağlamak
 • Uluslararası işbirliği ile birkaç 10-nm teknolojileri için de prototip tümdevre üretim programları düzenlemek

Ek Fonksiyonlar:

 • Ortak tümdevre tasarım kütüphaneleri oluşturmak
 • CAD araçları bilgi birikimi sağlamak
 • Tümdevre konusunda üniversiteler arası işbirliği sağlamak ve koordine etmek
 • Tümdevre konusunda üniversiteler ve sanayi kuruluşları arasında işbirliği sağlamak ve koordine etmek