Faaliyet Planı

İçerik ve Faaliyetler:

Tümdevre Tasarım ve Eğitim Laboratuvarı Projesi temel olarak iki kurulum ve işletim faaliyetleri olmak üzere iki ana faaliyetten oluşmaktadır; aynı şekilde bu faaliyetler idari ve teknik faaliyetler olarak ta gruplanabilir.

Proje kapsamında gerçekleştirilecek temel faaliyetleri ve bunlara ait alt kırınımlar aşağıdaki gibidir:

I. İdari Faaliyetler:

 1. Proje Yönetimi
 2. Laboratuvar Alanlarının Plan ve Projelendirilmesi
 3. Bilimsel Yönetim Kurulu Oluşturulması ve Toplantıları
 4. Açılış ve Başlangıç Toplantısı
 5. Ara Dönem ve Sonuç Raporu Hazırlanması
 6. Kapanış Toplantısı

II. Tümdevre Eğitim Faaliyetleri:

 1. Tümdevre Eğitim Laboratuvarının Geçici Hizmet Binasına Kurulumu
 2. Yerel ofis, Ekipman ve Malzemeden Oluşan Altyapı Kurulumu
 3. Japon VDEC Ekibinin Türkiye’de Tümdevre Eğitimi Vermesi
 4. TÜBİTAK Ekibinin Japonya’da Tümdevre Eğitimi Alması
 5. Tümdevre Eğitim Laboratuvarının İşletilmesi
 6. Tümdevre Eğitim Laboratuvarının Yeni Binaya Taşınması
 7. Tümdevre Yaz Okulu Eğitim Programları Düzenlenmesi

III. Tümdevre Tasarım Faaliyetleri:

 1. Tümdevre Tasarım Laboratuvarının Geçici Hizmet Binasına Kurulumu
 2. Yerel ofis, Ekipman ve Malzemeden oluşan Altyapı Kurulumu (Merkez-Alt Laboratuvarlar ve E-imza ile uzaktan güvenli erişim)
 3. Tümdevre Çalışma Gruplarının Oluşturulması
 4. Tümdevre Tasarım Laboratuvarının İşletilmesi
 5. Ulusal ve Uluslararası Tümdevre İşbirliği Programı
 6. Tümdevre Tasarım Laboratuvarının Yeni Binaya Taşınması

IV. Tümdevre Üretim ve Test Faaliyetleri

 1. Çalışma Grupları Tarafından Tasarlanan Tümdevrelerin Yurt Dışında Üretimi
 2. Tümdevre Test Laboratuvarının Kurulumu
 3. Yerel ofis, Ekipman ve Malzemeden oluşan Test Laboratuvarı Altyapı Kurulumu
 4. Tümdevre Test Laboratuvarının İşletilmesi

V. Tanıtım Faaliyetleri:

 1. Bilgilendirme Toplantıları
 2. Konferans ve Çalıştay Katılımları
 3. İnternet Sayfası, Afiş ve Broşür Hazırlanması