1-TÜTEL LOGO-5

TÜTEL

MEEP

MEEP - The MareNostrum Experimental Exascale Platform

MEEP, Avrupa çiplerini yaratmayı hedefleyen ve gelecekteki exascale süper bilgisayarlar için donanım/yazılım iş birliği tasarımlarını araştıran bir yeni emülasyon platformudur. Barcelona Süper Bilgi İşlem Merkezi (BSC), MEEP RIA Projesi’ni koordine edecek olup TÜBİTAK BİLGEM ve UNIZG-FER de projede ortak olarak yer alacaktır.

Bu Araştırma ve İnovasyon Faaliyeti (Research and Innovation Action – RIA) Projesi, yeni bilgi üretmeyi, yeni veya geliştirilmiş bir teknoloji, ürün, süreç, hizmet veya çözümün fizibilitesini araştırmayı hedefleyen faaliyetlerden oluşmaktadır.

Avrupa çiplerini yaratmayı amaçlayan ve sonuçta ortaya çıkan teknolojileri izleyerek projeler geliştirmeyi hedefleyen MEEP Projesi’ne katılmak liderlik etmek üzere Avrupa Programı Araştırma ve İnovasyon Faaliyeti (RIA) tarafından finansman sağlanmıştır.

MareNostrum Experimental Exascale Platform (MEEP) Projesi, EuroHPC’nin gelecekteki exascale süper bilgisayarlar için rekabetçi Avrupa teknolojisi oluşturma hedefini desteklemektedir. Özellikle, Avrupa tarafından geliştirilen fikrî mülkiyete (IP) dayalı gelecekteki Avrupa exascale sistemlerinin bir parçasını oluşturabilecek çeşitli Avrupa teknolojilerinin geliştirilmesi, entegrasyonu, test edilmesi ve ortak tasarımını keşfetmek için bir keşif amaçlı süper bilgi işlem altyapısı oluşturulmasını amaçlamaktadır. Nihai hedef, hem yüksek performanslı hesaplama (HPC) hem de gömülü bilgi işlem gibi diğer birçok Avrupa sisteminin temelini oluşturabilecek açık bir full-stack (yazılım ve donanım) ekosistemi oluşturmaktır.

MEEP, üç AB ortağını bir araya getirmektedir: BSC (İspanya), Avrupa çipini geliştiren hedefleyici makineler için altyapı oluşturmak, yazılım ve donanım sağlamak konusunda uzmanlık sunan bir koordinatör olarak görev yapacak; UNIZG-FER (Hırvatistan), mimari ve FPGA tabanlı sistemlerin kurulumu ve devreye alınması konusunda önemli bir uzmanlık sağlayacak ve TÜBİTAK BILGEM (Türkiye), doğrulama, mimari ve gelişmiş mantık tasarımı alanında derin uzmanlıklarıyla katkıda bulunacaktır.

MEEP Direktörü Peter Hsu proje için şu ifadeleri kullanmıştrır: “BSC’nin rekabetçi teknolojiyi inşa etme, yaratma ve dağıtma konusunda, pazara ulaşabilecek ve toplumun evrimine doğrudan katkıda bulunabilecek kilit teknolojilerini inşa eden koordinatörler olmak bizim için önemlidir.” BSC’nin MEEP Koordinatörü John Davis ise düşüncelerini “MareNostrum Deneysel Exascale Platformu (MEEP), BSC’de performans değerlendirmesi ve gelecekteki yonga tasarımları için yazılım geliştirme aracı olarak hem HPC hem de birçok sistem için temel oluşturacaktır.” şeklinde belirtmektedir.

MEEP, Avrupa Yüksek Performanslı Hesaplama Ortak Girişimi’nin (EuroHPC JU) bir parçası olan Avrupa Birliği’nin (AB) havuzlanmasını sağlayan Yüksek Performanslı Hesaplama (HPC) kamu-özel ortaklığı olan RIA programı tarafından finanse edilmektedir. Bu program, laboratuvarda veya simüle edilmiş bir ortamda küçük ölçekli bir prototip üzerinde temel ve uygulamalı araştırma, teknoloji geliştirme ve entegrasyon, test ve doğrulama gibi faaliyetleri içermektedir.

Bu proje, Avrupa Yüksek Performanslı Hesaplama Ortak Girişimi’nden (JU) 946002 sayılı hibe anlaşması kapsamında finansman almıştır. JU, Avrupa Birliği’nin Horizon 2020 araştırma ve yenilik programından İspanya, Hırvatistan ve Türkiye gibi katılımcı ülkeler ile özel paydaşlardan destek almaktadır.

https://www.bsc.es/news/bsc-news/new-processor-emulation-platform-bsc-will-explore-hardwaresoftware-co-designs-exascale

Menü

Bizi Takip Edin

© 2024 TÜBİTAK BİLGEM | Her Hakkı Saklıdır.